Make your own free website on Tripod.com

 

Communiqué

 

Drugovi,

 

s obzirom da je Sud-Aviation fabrika u Nantu okupirana dva dana od strane radnika i studenata tog grada,

 

i da se danas pokret širi na nekoliko tvornica (Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne u Parizu, Renault u Kleonu, itd.),

 

OKUPACIJSKI KOMITET SORBONE poziva na

 

neodložnu okupaciju svih fabrika u Francuskoj i formiranje radničkih saveta.

 

Drugovi, širite i reprodukujte ovu poruku što brže.

 

Sorbona, 16. maj 1968, 03:30 sati