Make your own free website on Tripod.com

ISTORIJA µ BIBLIOTEKA µ LINKOVI µ SUBVERZIJA

 

Prol?

 

“Prol je skraćeno od “proleter: antički naziv za ljude koji nisu imali na raspolaganju ništa osim svog potomstva, koga je upotrebio Karl Marks u devetnaestom vijeku za novi naziv moderne radničke klase. Skraćenicu “prol je prvi put upotrebio Džordž Orvel u svojoj distopiji 1984. PROL je prvi website na srpskom/hrvatskom jeziku posvećen istoriji, teoriji i praksi radničkog pokreta kojeg brani sa pozicije ultra-ljevice.

 

Ultra-ljevica?

 

“Ultra-ljevica” (ultra-left, ultra-gauche) je moderni naziv za revolucionarno krilo u okviru radničkog pokreta, koje je izraslo na više osnova. Prvi put izraz “ultra-ljevičari” je upotrebio Lenjin kada je uvredljivo oslovljavao revolucionare (prvenstveno u Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji) koji su odbili da prihvate politiku i model boljševizma. U krugovima ovih revolucionara formirala se struja koja je izgrađena na tri osnovne premise: prvenstveno na iskustvima revolucionarne borbe radničke klase počev od februarske revolucije 1917, zatim na suprotstavljenosti ideologiji i praksi boljševizma, i na osnovi kritike “ortodoksnog marksizma”. Kako se klasna borba tokom dvadesetog vijeka odvijala, tako se razvijala i ultra-ljevica, nekada uzimajući naziv “lijevi komunizam”. Naravno, o lijevom komunizmu ne treba suditi na osnovu njegove veličine, nego na osnovu njegovog pridruživanja revolucionarnoj aktvinosti radnika i studenata, gdje god ona izbijala, jer ultra-ljevica se ne smatra pokretom odvojenim i izdignutim od radničke klase... Naprotiv. Vjerujemo da su ljudi koji se nalaze sa ove strane proizvodnog procesa više nego sposobni osloboditi se na načine koje oni sami izaberu. Svoju teoriju ultra-ljevica prvenstveno crpi iz autonomne revolucionarne prakse radničke klase, koja je, na osnovu širokog direktno-demoktratskog organizovanja u revolucionarne radničke savjete, ustajala u borbu protiv, kako kapitalističkog “Zapada” (kao '19. u Njemačkoj, '36. u Španiji, ili '68. u Francuskoj), tako i takozvanog “socijalističkog” (u stvari državno-kapitalističkog) SSSR-a i njegovih satelita (kao '53. u Istočnoj Njemačkoj, '56. u Mađarskoj ili '80. u Poljskoj). Ultra-ljevičari, između ostalog, ne formiraju političke partije i sindikate, jer podržavaju autonomnu aktivnost radnika i studenata prema iskustvu revolucionarnih savjeta, imajući za cilj uništenje specijalizovane politike i uspostavljanje direktne-demokratije. Oni, isto tako, odbijaju sudjelovati u sindikalnom radu, jer sindikate smatraju hijerarhijskim mjestima za pregovaranje oko cijene najamnog rada. Takođe, ultra-ljevica nosi sličnosti sa anarhizmom, ali se ne identifikuje sa njim, zbog određenih razlika. U svakom slučaju, PROL podržava sve struje koje su slične ili pripadaju modernoj “ultra-ljevici”.

 

Cilj PROL-a

 

Osnovna funkcija PROL-a je da izraste u portal za stvaranje kolektiva sa ultra-lijevim stanovištima u zemlji u kojoj inače ne postoji tradicija lijevog komunizma. PROL će poslužiti kao mjesto za kontakt među ljudima, prvenstveno studentima i radnicima, zainteresovanim za samoorganizovanje, direktnu akciju, borbu, i igraće ulogu biblioteke tekstova relevantnih za razumjevanje istorije, teorije i prakse revolucionarnog radničkog i studentskog pokreta, i to, posebno, sa stanovišta autora i grupa koje mi smatramo relevantnim. Ako imate prijedloge kako da poboljšamo rad PROL-a: javite nam se. Ako imate pitanja i zainteresovani ste za istoriju radničkog pokreta, mi smo na raspolaganju. Najvažnije, ako se smatrate “ultra-ljevičarom”, “lijevim komunistom”, “liberterskim marksistom”, i slično, javite se. Izuzetno je važno da se međusobno povežemo i postanemo pioniri ultra-ljevice u Bosni i šire, i započnemo revolucionarni projekat razvoja revolucionarne teorije i prakse u zemlji koja tako nešto do sada, na žalost, nije imala.

 

 

____________________________________________________________________