Make your own free website on Tripod.com

ISTORIJA µ BIBLIOTEKA µ LINKOVI µ SUBVERZIJA

 

 

On-line biblioteka: tekstovi sa hyperlink-om su pripremljeni tekstovi, i obično se radi o tekstovima koji su postavljeni na drugim sajtovima, dok su ostali [ne]navedeni u pripremi, tačnije, prevode se na naš jezik ili se prepisuju. Pozivamo sve zaiteresovane sa znanjem stranih jezika da daju svoj doprinos i pomognu sa prevođenjem tekstova, ili da nas obavijeste o on-line bibliotekama koje nismo naveli, računajući na odgovarajuće autore. Zahvaljujemo se ostalim on-line bibliotekama čiji trud ovom prilikom hinjaški iskorištavamo. Bez prava na prevod za tekstove postavljene u okviru našeg sajta.

 

 

Šezdeset osma i sve oko nje

 

Instrukcije za pobunu, SI, 1960.

Preliminarni revolucionarni program, Daniel Blanchard & Guy Debord, 1960.

Situacionistički manifest, SI, 1960.

Kritika separacije, Guy Debord, 1961.

Klasne borbe u Alžiru, SI, 1965.

Beda studentskog života [pdf], Mustafa Kajati, 1966.

Društvo spektakla, Guy Debord, 1967.

Minimalna definicija za revolucionarnu organizaciju, SI, 1967.

Ciljanje na praktičnu istinu, Raoul Vaneigem, 1967.

Izdaja CNT-a, SI, 1967.

Communiqué, Okupacioni komitet – Sorbona, 16. maj 1968.

Čuvajte se..., Okupacioni komitet – Sorbona, 16. maj 1968.

Telegrami, Okupacioni komitet – Sorbona, 17. maj 1968.

Obraćanje svim radnicima, Savet za održavanje okupacija i SI, 1968.

Izveštaj o okupaciji Sorbone, Savet za održavanje okupacija, 1968.

Za vlast radničkih saveta, Savet za održavanje okupacija, 1968.

 

Moderna ultra-ljevica

 

Savjeti, Otto Rühle

Borba protiv fašizma počinje borbom protiv boljševizma, Otto Rühle

Šta mi mislimo i Šta mi ne mislimo, Solidarity

Kapitalizam i komunizam, Gilles Dauvé

Van budućnosti, Gilles Dauvé

Posao. Zajednica. Politika. Rat, Prole, 2001.

Ukinuti restorane: radnička kritika uslužne industrije, Prole, 2006.

Osobna revolucionarna teorija, n/a

 

Istorija pokreta i revolucija

 

Generalni štrajk u Oaklendu, Stan Weir

Kronštatska pobuna, Alexander Berkman, 1921.

Teze o Pariskoj komuni, Guy Debord, 1962.

Zablude o revolucijama u nerazvijenim zemljama, Mustafa Kajati, 1967.

Španija: anarhizam u akciji, Eddie Conlon

Žene u španjolskoj revoluciji, Liz Wills

Kad ustanci zamru, Gilles Dauvé

1953: istočno njemački ustanak, Anarchist Federation

1968. trideset godina kasnije, grupa autora

Pariška komuna, Alan Dalotel, 2004.

Revolt u Poljskoj 1956., PROL, 2007.

„Sovjetizacija“ istočne Evrope, PROL, 2007.

 

Crvene zastave i marksizam

 

Prilog jevrejskom pitanju, Karl Marx, 1843.

Otuđeni rad i Pariski rukopisi, Karl Marx, 1844.

Teze o Fojerbahu, Karl Marx, 1845.

Komunistički manifest, Karl Marx, 1848.

Junska revolucija, Karl Marx, 1848.

Najamni rad i kapital, Karl Marx, 1849.

Osnivački manifest međunarodnog udruženja radnika, Karl Marx, 1864.

Kapital, Karl Marx, 1868.

Konspekt Bakunjinove Državnost i anarhija, Karl Marx, 1974.

Podruštvljavanje društva, Roza Luksemburg, 1918.

Šta želi Liga spartakovaca, Roza Luksemburg, 1918.

 

Crne zastave i anarhizam

 

Šta je autoritet?, Mihail Bakunjin

Pismo redakciji lista, Mihail Bakunjin

O redu, Petar Kropotkin

Anarhizam: za šta se stvarno zalaže, Emma Goldman

Žensko pravo glasa, Emma Goldman

Ljubav i brak, Emma Goldman

Tragedija ženske emancipacije, Emma Goldman

O prodaji žena, Emma Goldman

Ljubomora: uzroci i mogući lijek, Emma Goldman

Anarho-komunistički program, Erico Malatesta

Od kolektivizma prema komunizmu, Erico Malatesta

Reprodukcija svakodnevnog života [pdf], Freddy Perlman

Mediji, propaganda i sistem, Noam Chomsky

O anarhizmu, Noam Chomsky

Novi radikalizam, Noam Chomsky

Važnost anarho-sindikalizma, Noam Chomsky

O anarhizmu, marksizmu i nadi u budućnost, Noam Chomsky

Radne grupe za otpor, Anarchist Federation

Seksizam u anarhističkom pokretu, NEFAC

Svakom prema potrebama, NEFAC

 

 

____________________________________________________________________